Systemy nawadniania

Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania w nawadnianiu pól golfowych. Współpracujemy bezpośrednio z liderami w branży nawodnieniowej: Rain Bird i Toro.

Nasze instalacje dopełniają rurociągi PE firmy Pipelife oraz stacje pomp Grundfoss.

Wszystkie systemy instalujemy samodzielnie bazując na doświadczeniu naszych techników. Braliśmy udział w pracach przy kilkudziesięciu instalacjach nawodnieniowych na polach golfowych w całej Europie, w tym jako partner serwisowy firmy Rain Bird. Współpracujemy ściśle z klientem, diagnozując potrzeby wodne oraz szczególne warunki terenowe (zmienność podłoża, wiatry, mikroklimat).

Proponujemy optymalne w danej sytuacji rozwiązania dla rozmieszczenia zraszaczy i automatycznego sterowania pracą systemu.

Remontujemy i rozbudowujemy wszystkie rodzaje systemów nawadniania. Doradzamy w zakresie uzdatniania wody.

Jesteśmy dystrybutorem systemu pomiarów parametrów glebowych POGO.