Budowa ścieżek golfowych

Drogi wewnętrzne dla wózków golfowych nie zawsze powstają w czasie budowy pola golfowego. Bardzo często inwestorzy zostawiają decyzję co do ich lokalizacji i rozmiarów na okres, kiedy pole jest już dojrzałe, a golfiści "wypracowali" trasy od green do tee. Proponujemy budowę ścieżek z kostki brukowej, naturalne ścieżki żwirowe bądź kamienne ścieżki żywicowane.

W naszych warunkach klimatycznych często istnieje możliwość budowy ścieżek golfowych poza sezonem golfowym.