Modernizacja pól golfowych

Wiele pól golfowych powstałych kilkadziesiąt lat temu nie wytrzymuje próby czasu w zderzeniu z rozwojem technologii sprzętowej (nowe kije, piłki itp.).

Nieadekwatne do najnowszych rozwiązań w budowie pól golfowych stają się również systemy nawadniania, drenażu czy wykończenia bunkrów.

Często konieczna staje się budowa zbiornika dla retencji wody czy nowe ujęcie wody i nowy system pompowy.

We współpracy z klientem oraz architektem pola golfowego przygotujemy rozwiązania, które pozwolą zaspokoić rosnące wymagania golfistów wobec pól golfowych. Stworzymy program przebudowy oraz harmonogram prac, który pozwoli na minimalizację niedogodności dla klientów pola golfowego w czasie prowadzenia prac. Dostosujemy również technologię ich wykonania w celu ograniczenia zniszczenia terenów niewymagających przebudowy.