Q&A

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze terenu pod pole golfowe?

Oprócz walorów krajobrazowych i lokalizacji, która zawsze jest kluczem do takiej inwestycji, najbardziej istotne jest potencjalne żródło wody. Należy zwrócić również uwagę na rodzaj podłoża (idealne jest piaszczyste). Teren nie powinien być podmokły. Najlepiej by był lekko pofałdowany.

Ważna jest dostępność koniecznej infrastruktury (drogi, prąd, gaz, woda, GSM). Czynnikami ograniczającymi lokalizację inwestycji mogą być przebiegające w terenie linie przesyłowe energii, gazu, wody, linie telekomunikacyjne bądź ustanowione służebności.

Co to jest routing?

Routing (ang.) to trasa pola, czyli droga od 1. tee do 18. dołka.

Co to jest shaping i kto go wykonuje?

To ogólnie mówiąc kształtowanie terenu. W trakcie przemieszczania mas ziemnych wykonuje się zgrubne kształtowanie (ang. rough shaping), a po ukończeniu dużych przemieszczeń mas ziemnych wykonuje się szczegółowe kształtowanie (ang. fine shaping). Prace te wykonują doświadczeni w pracy na polach golfowych operatorzy spychaczy (ang. dozer shaper) i koparek (excavator shaper), zwykle z zagranicy.

Czy do projektowania pola golfowego potrzebne są specjalne uprawnienia?

Nie, ale nie radzę robić tego samodzielnie. Architekt pól golfowych to unikalna profesja głównie ze względu na bardzo specjalistyczną, trudno dostępną wiedzę. Podczas analizy i procesu projektowania bierze pod uwagę dużo więcej czynników niż mogłoby się wydawać nawet wytrawnym golfistom.

Czy pole golfowe wykonuje się według szczegółowych planów?

Zwykle tak, chociaż architekt zastrzega sobie często możliwość robienia mniej istotnych zmian w trakcie budowy. Nie zdarza się zmiana trasy pola (ang. routing), ale częściej ukształtowanie wokół greenów i  bunkrów.

Ile czasu trwa budowa pola golfowego?

W zależności od pory roku rozpoczęcia prac budowa może trwać od 12 do 18 miesięcy. Do tego należy dołożyć pełny sezon wegetacyjny fazy dojrzewania pola (wzrostu i zadarnienia trawy) oraz okres planowania inwestycji i otrzymania niezbędnych pozwoleń.

Ile hektarów potrzeba pod budowę pola golfowego?

Powierzchnia potrzebna do budowy 18-dołkowego pola golfowego powinna wynosić od 60 do 80 ha.

Ile wody potrzebne jest do nawadniania 18-dołkowego pola golfowego?

W zależności od rodzaju podłoża, ilości naturalnych opadów i powierzchni nawadnianego terenu może to być w polskich warunkach od 600 do 1200 m3 dziennie.

Ile zraszaczy montuje się przeciętnie na 18 dołkach?

Zwykle jest to od 600 do 1000 zraszaczy.

Jak zbudowany jest green?

Green powinien być zdrenowany, a następnie ułożona na nim 10-centymetrowa warstwa żwiru (ang. gravel) i 30-centymetrowa warstwa podłoża (ang. root zone mix). Szczegółowe wytyczne do budowy greenów co kilka lat publikuje USGA.

Jaka jest regulaminowa liczba dołków par 3, par 4 i par 5 na 18-dołkowym polu golfowym?

Nie ma czegoś takiego jak regulaminowe par. Niemniej jednak większość pól na świecie składa się z dwóch 9-dołkowych pętli, a w każdej z nich jest po 2 par 3, 2 par 5 i 5 par 4.

Jaka jest średnia powierzchnia greenu?

Pola budowane w ostatnich dwóch dziesięcioleciach mają greeny o powierzchni średnio około 500 m2 i więcej. Mniejsze greeny, szczególnie na polach o dużym obłożeniu, są bardzo trudne do utrzymania.

Od czego zależy potrzebna powierzchnia?

Wielkość powierzchni pola golfowego zależy od kształtu dostępnego terenu (obrys) oraz planu jego zagospodarowania. Oprócz budowy 18-dołków dodatkowo można na polu golfowym zbudować: driving range, tereny do ćwiczeń krótkiej gry, pole pitch and putt, korty tenisowe i inne atrakcje. Im więcej obiektów tego typu, tym większa niezbędna powierzchnia. Często do klubowej 18-tki dokłada się ogólnie dostępne 9-dołkowe pole golfowe.