Výstavba nového golfového ihriska

Naši zamestnanci spolupracujú s najuznávanejšími svetovými architektmi. Dohliadneme, aby bola vízia architekta zrealizovaná na včas a v rámci rozpočtu.

All Golf Services Sp. z o. o.  |  ul. Bolesława Chrobrego 8a/3; 73-110 Stargard Szczeciński, Poland  |  E: biuro@allgolf.pl;   P: +48 530 545 049