Prestavba

Pri prestavbe Vášho objektu úzko spolupracujeme s architektom aj manažérom ihriska pre maximálne zmiernienie nepohodlia Vašich hráčov. All Golf Services má náležité vybavenie pre výkon prác spojených s prestavbou. Výsev, zadarnianie alebo hydrovýsev – postaráme sa o všetko.

All Golf Services Sp. z o. o.  |  ul. Bolesława Chrobrego 8a/3; 73-110 Stargard Szczeciński, Poland  |  E: biuro@allgolf.pl;   P: +48 530 545 049